برگزاری کنفرانس یک روزه دایسکشن آئورت مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

برگزاری کنفرانس یک روزه دایسکشن آئورت،

همراه با معرفی درمان ­های جدید اندوواسکولار


کنفرانس یک روزه دایسکشن آئورت در مورخ پنج­شنبه، 21 مهر 1390، در مرکز قلب تهران برگزار گردید. در این کنفرانس یک روزه، طبق عادت دوره ­ای این مرکز، موضوعی خاص از زوایای مختلف از ابتدا تا انتها مورد سخنرانی و بحث قرار می ­گیرد. در این کنفرانس نیز بیماری دایسکشن آئورت، از نگاه اتیولوژی و پاتوژنز، هم­چنین تصویربرداری به روش ­های اکوکاردیوگرافی و CT Angio مورد توجه قرار گرفت. سپس در مورد درمان ­های استاندارد براساس Guideline­های جدید در سه گروه دارویی، جراحی و اندوواسکولار بحث گردید. در مبحث درمان ­های جدید دکتر حاجی زینعلی دبیر علمی اندوواسکولار کنفرانس، درمان ­های جدید اندوواسکولار در دایسکشن حاد و مزمن را به عنوان درمان ­های جدید ارائه نمود و با معرفی Caseهای درمان شده قبلی، برای اول بار در ایران Stentهای جدید طراحی شده برای درمان دایسکشن حاد Type B ساخت شرکت Cook را معرفی نمود. هم­چنین درمان ­های Hybrid جراحی و اندوواسکولار برای بیماری­ های آئورت از مباحث خاص و پیچیده کنفرانس بود که موارد استفاده آن در دایسکشن ­های تیپ A و درگیری قوس آئورت با معرفی بیماران Challenging مورد بحث قرار گرفت. لازم به ذکر است که براساس جمع ­بندی کنفرانس، امروزه نقش درمان دارویی، حتی برای دایسکشن ساده و غیر کومپلیکه Type B  اگرچه مورد تأیید واقع گردیده ولی روش اندوواسکولار در درمان آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. هم­چنین برای موارد دایسکشن Type B کومپلیکه و پیشرفت کرده تا عروق احشائی شکم، Stent graft­های تازه طراحی شده توسط شرکت Cook توصیه می ­گردد. برای دایشکشن ­های Type A و درگیری قوس که درمان جراحی Gold Standard است در صورت عدم امکان ترمیم با جراحی باز تنها، می ­توان روش ­های Hybrid و ترکیب جراحی و اندوواسکولار را مد نظر قرار داد. بدون شک بیماری دایسکشن آئورت برای کلیه همکاران، یکی از بیماری ­های پر دردسر است که می ­توان با ارجاع آن به مراکز دارای همکاران فعال در گروه اندوواسکولار و Hybrid خدمات بهتری را به این گروه از بیماران ارائه نمود.

 

سایت آموزشی


 

ايران بهداشت


 

اکتوورکو

جهان گسترش تجارت

اسوه


 

دوست یادسعید


 

ایران فارمیس


 

ایران بات


 

کیتوتک


 

درسا دارو


 

دستاوردسینا


 

Sandoz


 

اکسیر دارو


 

مرکز تحقیقات RTA


 

صنایع دینه


 

البرز دارو

پژوهشگاه رویان

پویان تجهیز طب

داروسازی فارابی