برگزاری کنفرانس یک روزه دایسکشن آئورت مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

برگزاری کنفرانس یک روزه دایسکشن آئورت،

همراه با معرفی درمان ­های جدید اندوواسکولار


کنفرانس یک روزه دایسکشن آئورت در مورخ پنج­شنبه، 21 مهر 1390، در مرکز قلب تهران برگزار گردید. در این کنفرانس یک روزه، طبق عادت دوره ­ای این مرکز، موضوعی خاص از زوایای مختلف از ابتدا تا انتها مورد سخنرانی و بحث قرار می ­گیرد. در این کنفرانس نیز بیماری دایسکشن آئورت، از نگاه اتیولوژی و پاتوژنز، هم­چنین تصویربرداری به روش ­های اکوکاردیوگرافی و CT Angio مورد توجه قرار گرفت. سپس در مورد درمان ­های استاندارد براساس Guideline­های جدید در سه گروه دارویی، جراحی و اندوواسکولار بحث گردید. در مبحث درمان ­های جدید دکتر حاجی زینعلی دبیر علمی اندوواسکولار کنفرانس، درمان ­های جدید اندوواسکولار در دایسکشن حاد و مزمن را به عنوان درمان ­های جدید ارائه نمود و با معرفی Caseهای درمان شده قبلی، برای اول بار در ایران Stentهای جدید طراحی شده برای درمان دایسکشن حاد Type B ساخت شرکت Cook را معرفی نمود. هم­چنین درمان ­های Hybrid جراحی و اندوواسکولار برای بیماری­ های آئورت از مباحث خاص و پیچیده کنفرانس بود که موارد استفاده آن در دایسکشن ­های تیپ A و درگیری قوس آئورت با معرفی بیماران Challenging مورد بحث قرار گرفت. لازم به ذکر است که براساس جمع ­بندی کنفرانس، امروزه نقش درمان دارویی، حتی برای دایسکشن ساده و غیر کومپلیکه Type B  اگرچه مورد تأیید واقع گردیده ولی روش اندوواسکولار در درمان آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. هم­چنین برای موارد دایسکشن Type B کومپلیکه و پیشرفت کرده تا عروق احشائی شکم، Stent graft­های تازه طراحی شده توسط شرکت Cook توصیه می ­گردد. برای دایشکشن ­های Type A و درگیری قوس که درمان جراحی Gold Standard است در صورت عدم امکان ترمیم با جراحی باز تنها، می ­توان روش ­های Hybrid و ترکیب جراحی و اندوواسکولار را مد نظر قرار داد. بدون شک بیماری دایسکشن آئورت برای کلیه همکاران، یکی از بیماری ­های پر دردسر است که می ­توان با ارجاع آن به مراکز دارای همکاران فعال در گروه اندوواسکولار و Hybrid خدمات بهتری را به این گروه از بیماران ارائه نمود.

 

سايت آموزشي

ايران بهداشت


 

اکتوورکو

البرز دارو

پژوهشگاه رویان

پویان تجهیز طب

داروسازی فارابی

جهان گسترش تجارت